vineri, 13 aprilie 2018

Comoara


"Și a umblat regele dacilor pe malul râului până a găsit loc tainic și a zis:
- Aici voi așeza eu comoara mea, și neam de neamul păgânilor ori cotropitorilor nu o va tulbura, ci ea va crește mereu, peste veacuri, spre gloria acestui neam truditor pe ogoare și vesel în sărbători, gazdă bună cu oaspeții și necruțător cu dușmanii!"

Un comentariu: